مدرسه با کیفیت

مدرسه با کیفیت

لطفا درس مورد نظر خود را انتخاب کنید!

دبیرستان کوشا لارستان

امتیازات 7714

دبیرستان باقرالعلوم سمنان

امتیازات 4965

دبیرستان علامه طباطبایی

امتیازات 3336

دبیرستان امام رضا (ع) واحد6

امتیازات 3153

دبیرستان ماندگار البرز

امتیازات 3061

دبیرستان امام رضا (ع) واحد6

امتیازات 2347

دبیرستان نخبگان علامه طباطبایی

امتیازات 1956

دبیرستان باقرالعلوم(ع)

امتیازات 1799

دبیرستان توحید باباریز سنندج

امتیازات 1792

دبیرستان امام رضا(ع) واحد 12

امتیازات 1742

دبیرستان امام رضا(ع)

امتیازات 1413

دبیرستان سرای دانش

امتیازات 1409

دبیرستان دخترانه امام رضا(ع) واحد 12

امتیازات 1242

دبیرستان اندیشه مبتکران

امتیازات 1174

دبیرستان امام رضا(ع) واحد9

امتیازات 1037

دبیرستان امام رضا(ع) - واحد9

امتیازات 1024

دبیرستان امام رضا(ع)- واحد 12

امتیازات 1017

دبیرستان کمال

امتیازات 915

دبیرستان فرزانگان

امتیازات 893

دبیرستان حنیف

امتیازات 886
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 41