آموزش یاران

« مدارس با کیفیت »

 • دبیرستان هوشمند هدف

  امتیاز:86

  0

 • دبیرستان شاهد شهید داورزاده گیلان غرب

  امتیاز:83

  0

 • دبیرستان سما اصفهان

  امتیاز:82

  0

 • دبیرستان امام رضا (ع)- واحد9

  امتیاز:82

  0

 • دبیرستان نورثامن کاشان

  امتیاز:82

  0

 • دبیرستان نمونه بو علی سینا

  امتیاز:81

  0

 • دبیرستان بیاضیان وایقان

  امتیاز:79

  0

 • دبیرستان شهید دستغیب شهرستان جم

  امتیاز:78

  0

 • دبیرستان علامه امینی

  امتیاز:77

  0

 • دبیرستان نمونه اورامان (استاد شادمان)

  امتیاز:77

  0

 • دبیرستان نمونه دولتی حافظ

  امتیاز:77

  0

 • دبیرستان نمونه عالیه خانم اطمینانی(استاد جعفری)

  امتیاز:76

  0