آموزش یاران « مدارس با کیفیت » | پادرس

آموزش یاران

« مدارس با کیفیت »

 • مدرسه دوست داشتنی

  امتیاز:394

  0

 • دبیرستان امام رضا(ع) واحد1

  امتیاز:382

  0

 • دبیرستان امام رضا(ع) واحد7

  امتیاز:360

  0

 • دبیرستان ندای ریحانه تهران

  امتیاز:348

  0

 • دبیرستان نمونه امام خمینی ((ره)

  امتیاز:338

  0

 • دبیرستان امام رضا (ع)-واحد9

  امتیاز:326

  0

 • دبیرستان نمونه شهید فراست

  امتیاز:323

  0

 • دبیرستان ابو علی سینا

  امتیاز:316

  0

 • دبیرستان سما

  امتیاز:313

  0

 • دبیرستان سمپاد شهید رمضانخانی یزد

  امتیاز:308

  0

 • دبیرستان حنیف (استاد محمدی)

  امتیاز:307

  0

 • دبیرستان امام رضا(ع) واحد12

  امتیاز:289

  0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 68