آموزش یاران

« مدارس با کیفیت »

 • دبیرستان نمونه امام خمینی تهران

  امتیاز:110

  0

 • دبیرستان توانا دزفول

  امتیاز:108

  0

 • دبیرستان علامه حلی هفشنجان

  امتیاز:107

  0

 • دبیرستان واله

  امتیاز:106

  0

 • دبیرستان غیردولتی شیخ انصاری

  امتیاز:104

  0

 • دبیرستان شهید مطهری منطقه جالق سیستان

  امتیاز:104

  0

 • دبیرستان نمونه چیت پیان

  امتیاز:103

  0

 • دبیرستان غیردولتی شریف

  امتیاز:103

  0

 • دبیرستان زنده یاد بهزادی تهران

  امتیاز:102

  0

 • دبیرستان سیدالشهداء

  امتیاز:100

  0

 • دبیرستان ایرانیان

  امتیاز:98

  0

 • دبیرستان شهدای سروشبادران اصفهان

  امتیاز:97

  0