آموزش یاران

« مدارس با کیفیت »

 • دبیرستان غیرانتفاعی فرهنگ ارومیه

  امتیاز:97

  0

 • دبیرستان سمیه شهرستان نطنز

  امتیاز:96

  0

 • دبیرستان امام محمد باقر (ع)

  امتیاز:95

  0

 • دبیرستان امام رضا (ع) واحد 12

  امتیاز:95

  0

 • دبیرستان شهدای فرهنگی نظرآباد

  امتیاز:94

  0

 • دبیرستان فرزانگان اندیشه (استاد آقاولی)

  امتیاز:94

  0

 • مدرسه نوید صالحین

  امتیاز:92

  0

 • دبیرستان شهدای قادر خانزاده

  امتیاز:92

  0

 • دبیرستان حیقوق نبی (ع) تویسرکان

  امتیاز:92

  0

 • دبیرستان امام رضا (ع) واحد 7

  امتیاز:89

  0

 • دبیرستان شهدای هفتم تیر

  امتیاز:89

  0

 • دبیرستان ملت

  امتیاز:87

  0