;

جزوه های درس کاروفناوری هشتم

بخش درس کاروفناوری هشتم را انتخاب کنید!

پودمان 1 کاروفناوری هشتم

شهروند الکترونیکی 1 اتصال به شبکه،پس...

پودمان 2 کاروفناوری هشتم

شهروند الکترونیکی 2

پودمان 3 کاروفناوری هشتم

برنامه نویسی پایتون (2)

پودمان 8 کاروفناوری هشتم

امور اداری و مالى

با ویدئوهای شب امتحان فیلیمومدرسه می‌فهمی که از کجاهای کتاب سوال میاد. جمع‌بندی، رفع اشکال و نمونه سوال با ویدئوهای شب امتحان فیلیمو مدرسه.