;

ویدئو های آموزشی عربی یازدهم

بخش درس عربی یازدهم را انتخاب کنید!

درس1 عربی یازدهم

مِنْ آياتِ الْْأَخلاقِ + اِسْمُ التّ...

درس2 عربی یازدهم

في مَحْضََرِ الْمُعَلِّمِ + أُسْلوبُ...

درس3 عربی یازدهم

عَجائِبُ الْْأَشْجارِ + الْمَعْرِفَة...

درس4 عربی یازدهم

آدابُ الکْلَامِ + الَجُْملةَُ بعَْدَ...

درس5 عربی یازدهم

الَکِْذْبُ مِفْتاحٌ لکِلُِّ شََرٍّ +...

درس6 عربی یازدهم

آنّه ماري شيمِل + تَرجَمَةُ الْفِعْل...

درس7 عربی یازدهم

تَأثيرُ اللُّغَةِ الْفارِسيَّةِ عَلَ...