برنامه امتحان نهایی پایه دوازدهم سال 1403 (تمامی رشته ها)

برنامه امتحان نهایی پایه دوازدهم سال 1403 (تمامی رشته ها)

برنامه امحتحان نهایی پایه دوازدهم رشته های ریاضی و فیزیک و تجربی و علوم انسانی سال 1403

1403/02/17

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم 1403:

خب سال دوازدهم اخرین سال تحصیلی در مدرسه اس و خیلی ام سال سرنوشت سازیه .

البته که کنکور هم خودش کلی سختی داره ولی بازم انقدر ها هم غول نیست، تازه پادرس هم همه جوره کنارتونه!

پس به نظرم بیشتر از اینکه نگران امتحانا باشین،از سال اخر مدرستون لذت ببرین.

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم رشته ریاضی-فیزیگ:

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم رشته تجربی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم رشته انسانی:

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم رشته معارف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم رشته فنی و حرفه ای و کار ودانش: