ویدیو های آموزشی نگارش یازدهم ;

ویدئو های آموزشی نگارش یازدهم

بخش درس نگارش یازدهم را انتخاب کنید!

درس اول نگارش یازدهم

اجزای نوشته: ساختار و محتوا

درس دوم نگارش یازدهم

گسترش محتوا (1): زمان و مكان

درس سوم نگارش یازدهم

گسترش محتوا (2): شخصيت

درس چهارم نگارش یازدهم

گسترش محتوا (3): گفت وگو

درس ششم نگارش یازدهم

كاهش محتوا: خلاص هنويسي

اگه می خوای خیالت از زیست راحت باشه همین الان 50 ساعت از تدریس استاد بام رفیع رو به صورت کاملا رایگان دریافت کن